Tìm kiếm việc làm

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch và khách quan. Ứng viên không phải mất bất cứ một khoản chi phí nào trong suốt quá trình thi tuyển. Trường hợp ứng viên phải mất bất cứ chi phí tiêu cực nào hoặc ứng viên có thông tin về hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển dụng vui lòng liên hệ về địa chỉ:

Phòng Nhân sự – Hội sở, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Tầng 9, số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

ĐT: 02462.668.668 (345) hoặc Email: hanhlth@lienvietpostbank.com.vn hoặc thanvt@lienvietpostbank.com.vn

Trường hợp ứng viên phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Ngân hàng cam kết sẽ mang lại sự công bằng cho tất cả ứng viên.

Các bước trong quá trình tuyển dụng tại LienVietPostBank bao gồm:

Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng (file excel) về địa chỉ mail: tuyendung@lienvietpostbank.com.vn

Bước 2: Ngân hàng thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (hình thức thông báo qua website tuyển dụng/email ứng viên/tin nhắn điện thoại trực tiếp): thi nghiệp vụ/ phỏng vấn sơ loại/ phỏng vấn chính thức tuỳ theo từng vị trí và năng lực, kinh nghiệm của ứng viên (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

Bước 3: Ngân hàng thoả thuận lương với ứng viên đạt và gửi Thư mời tuyển dụng chính thức (có dấu đỏ) đến ứng viên sau đó.

Bước 4: Ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục tiếp nhận ứng viên theo quy định.

Việc gửi hồ sơ ứng tuyển (định dạng file excel) theo mẫu của LienVietPostBank là quy định bắt buộc, Ngân hàng chỉ tổ chức tuyển dụng đối với ứng viên gửi đúng mẫu hồ sơ ứng tuyển theo quy định (ứng viên có thể tải mẫu hồ sơ tại phần trên cùng của website này).

Kết quả tuyển dụng sẽ được được cập nhật tại mục “KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG” tại website tuyển dụng này. Ứng viên vui lòng truy cập để biết thông tin.

Kết quả vòng nộp hồ sơ: Tùy theo tiến độ yêu cầu của từng đợt tuyển dụng, các ứng viên nộp hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ loại sẽ được liên hệ để tham gia các vòng thi tiếp theo (thông thường với các đợt tuyển dụng gấp, thời gian sẽ là từ 01-02 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ)

Kết quả vòng thi nghiệp vụ (nếu có): Thông thường trong vòng 05 ngày làm việc sau khi tổ chức thi, các ứng viên đạt qua vòng thi nghiệp vụ sẽ được nhận kết quả vòng thi này kèm thông tin mời tham gia phỏng vấn.

Kết quả vòng phỏng vấn: Thông thường sau 01 – 07 ngày làm việc kể từ vòng thi tuyển cuối cùng, Phòng Nhân sự Hội sở/Bộ phận Hành chính – Nhân sự tại các Chi nhánh sẽ liên hệ với ứng viên trúng tuyển để thông báo kết quả và trao đổi về mức lương, cũng như các chế độ phúc lợi đối với ứng viên.

Ứng viên hoàn toàn có thể nộp hồ sơ và tham gia ứng tuyển tuyển trường hợp LienVietPostBank còn nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí đó.

Ứng viên được bảo lưu và chuyển kết quả tuyển dụng về đơn vị mới trong cùng 01 vị trí công việc, trường hợp đơn vị mới có nhu cầu tuyển dụng tại vị trí đó.

OUR TEAM