Tìm kiếm việc làm

Lịch tuyển dụng

Lịch phỏng vấn – Chuyên viên Phòng Pháp chế – Khối PC&QLRR – Tháng 04/2020

  • Thời gian: Từ 8h30, sáng Thứ Tư,  ngày 08/04/2020 
  • Địa điểm:  LienVietPostBank, Tầng 17,  tòa nhà Capital Tower , 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch Phỏng vấn – Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bắc Ninh, Đăk Lắk, Đăk Nông, Vĩnh Phúc, Bình Định, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi tháng 4/2020

  • Thời gian: Thứ 3 ngày 07/04/2020 
  • Địa điểm: địa điểm sẽ thay đổi theo Đơn vị/địa điểm mà ứng viên đã ứng tuyển.

Lịch Phỏng Vấn – Chuyên viên Phòng Bảo hiểm – Khối Sản Phẩm tháng 03/2020

  • Thời gian: Từ 13h30 , Thứ 5 ngày 19/03/2020 
  • Địa điểm: Tầng 23, LienVietPostBank tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch phỏng vấn vị trí Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán – Khối Tài chính

  • Thời gian: Thứ 4 ngày 31/07/2019
  • Địa điểm: Phòng số 23 - Tầng 23 - 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Lịch phỏng vấn vị trí Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc – 04/2020

  • Thời gian: Thứ 4 ngày 25/04/2020
  • Địa điểm: Tầng 3 - 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
OUR TEAM